yoshie

yoshie

yoshie

A software engineer that plays yu-gi-oh